Havet er
vårt ansvar

REDUSERE PLAST I HAVET

ESG står høyt på agendaen for rederier med IMO 2020 (med mål om å redusere utslipp) og Hong Kong-konvensjonen (skipsgjenvinning) implementert.

Verdens handelsflåte må tilpasse seg en «grønn politikk» om bord på fartøyene sine, noe som fører til økt etterspørsel etter resirkulerbare erstatninger, f.eks. kartonger for å erstatte plastflasker.

Vil du kjøpe? Vennligst kontakt oss på skjema under eller kjøp direkte fra våre partnere. Se under.

et hav av plastik

1.MILLION

Over 1 million marine organismer blir drept hvert år på grunn av plastforurensning i havet.

HVERT MINUTT

Hvert minutt dumpes to søppelbiler fulle av plast i havene våre. Årlig tilsvarer det 8 millioner tonn plast i havet.

2040

Mengden plast som renner ut i havene hvert år forventes å nesten tredobles innen 2040 til 29 millioner tonn.

Våre partnere

WRIST

www.wrist.com

MAAS-RIVA

www.maas-riva.nl

PRINSE SUPPLY BV

www.prinse-supply.nl

ROAN

www.roan.com.pl

SERVICEGROSSISTENE

www.sg.no

GIMAS SHIP SUPPLY & SERVICE

www.gimas.com

B&S

www.bs-gg.com/en

HMS Hanseatic Marine Service GmbH & Co. KG

www.hms-services.com

SUMP OG STAMMER INTERNATIONAL FOOD SUPPLY

www.stump-stammer.com